Γράμμα προς τους οδοντίατρους

Αγαπητέ συνάδελφε,

Θα ήθελα να σας ενημερώσω για την ειδικότητά μου, η οποία έχει ως αντικείμενο τη χειρουργική τοποθέτηση και την προσθετική αποκατάσταση επί οδοντικών εμφυτευμάτων.

Η εκπαίδευσή μου ήταν διετής, αποκλειστικά στον τομέα της Εμφυτευματολογίας, στο New York University (N.Y.U.) Department of Implantology .

Οι κυριότερες θεραπευτικές επεμβάσεις που καλύπτει η ειδικότητα μου περιλαμβάνουν:

  • Κατευθυνόμενη οστική αναγέννηση με μοσχεύματα, είτε υποκατάστατα, είτε ενδοστοματικά αυτομοσχεύματα, η λήψη των οποίων γίνεται από περιοχές όπως το γένειο, τα οπισθογόμφια επάρματα, τα γναθιαία κυρτώματα.
  • Διευθέτηση μαλακών και σκληρών ιστών (ουλοβλεννογόνιες χειρουργικές τεχνικές).
  • Ανύψωση ιγμόρειου άντρου.
  • Χειρουργική τοποθέτηση και αποκατάσταση οδοντικών εμφυτευμάτων.
  • Άμεση τοποθέτηση εμφυτεύματος σε μετεξακτικό φατνίο.
  • Μεταβατικές – Ακίνητες – Κινητές προσθετικές αποκαταστάσεις.
  • Branemark System Novum : Άμεση προσθετική αποκατάσταση επί εμφυτευμάτων σε ασθενείς με ολική νωδότητα στην κάτω γνάθο (σε 8 ώρες).

Πιστεύω πως με την επιλογή και χρησιμοποίηση των κατάλληλων – για κάθε περιστατικό- εμφυτευμάτων της σύγχρονης τεχνολογίας, μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες και των πιο ιδιαίτερων περιπτώσεων. Φυσικά θα έχουμε τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε τα ακτινογραφικά ευρήματα (αξονική τομογραφία, πανοραμική ακτινογραφία) και από κοινού να ορίσουμε το σχέδιο θεραπείας.

Θα χαρώ πολύ να συνεργαστώ μαζί σας για οποιοδήποτε περιστατικό, αλλά και να συζητήσουμε οτιδήποτε σχετικό με την ειδικότητά μου.

Είμαι πάντοτε στη διάθεσή σας στα τηλέφωνα: 2310-257577 & 2310-271710 για τυχόν διευκρινήσεις και θα χαρώ πολύ να σας συναντήσω και από κοντά.

 

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Γεώργιος Δεβές