Είναι σημαντική η φροντίδα των εμφυτευμάτων μετά το πέρας της θεραπείας