Ερωτοαπαντήσεις

Τι είναι ένα εμφύτευμα;
Το οδοντικό εμφύτευμα είναι μια μικρή βίδα κατασκευασμένη από τιτάνιο, που λειτουργεί ως αντικαταστατής του ριζικού τμήματος ενός χαμένου δοντιού. Το εμφύτευμα τοποθετείται μέσα στο οστό της άνω ή της κάτω γνάθου και αφήνεται να ενωθεί με αυτό και να αποτελέσει τη βάση για την προσθετική εργασία. Τα οδοντικά εμφυτεύματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην αντικατάσταση ενός ή περισσοτέρων χαμένων δοντιών.

Τα καινούρια δόντια που στηρίζονται στα εμφυτεύματα δείχνουν, δίνουν την αίσθηση και λειτουργούν σαν τα φυσικά δόντια; Τα οδοντικά εμφυτεύματα είναι μια δοκιμασμένη αποκαταστατική επιλογή με μακρά κλινική ιστορία. Τα εμφυτεύματα διατηρούν την ακεραιότητα της δομής του προσώπου και μειώνουν τις δυσκολίες που σχετίζονται με την απώλεια των δοντιών.

Ποιος είναι υποψήφιος για οδοντικά εμφυτεύματα;

Οποιοσδήποτε έχει χάσει ένα ή περισσότερα δόντια εξαιτίας τραύματος, ασθένειας ή τερηδόνας μπορεί να είναι υποψήφιος για οδοντικά εμφυτεύματα. Εάν ένα, λίγα ή όλα τα δόντια λείπουν, τα εμφυτεύματα σε συνδυασμό με μια στεφάνη ή γέφυρα μπορούν να τα αντικαταστήσουν.

Περιστασιακά, ηλικιωμένοι ασθενείς εκφράζουν την ανησυχία ότι η ηλικία τους δεν θα τους επιτρέψει να απολαύσουν τα πλεονεκτήματα που παρέχουν τα εμφυτεύματα. Όμως ο πιο καθοριστικός παράγοντας είναι η υγειά και όχι η ηλικία. Εάν είστε αρκετά υγιείς ώστε να βγάλετε ένα δόντι, τότε είστε και αρκετά υγιείς για να δεχθείτε ένα εμφύτευμα. Μετά από μια προσεκτική εκτίμηση του οδοντιατρικού και του ιατρικού ιστορικού σας και με τη συνεκτίμηση των ακτινογραφικών ευρημάτων, θα κρίνουμε αν τα εμφυτεύματα είναι η ενδεδειγμένη λύση για την περίπτωση σας.
Σ’ αυτή τη φάση μπορούν να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις σας.

Υπάρχει πόνος η ενόχληση;
Οι περισσότεροι ασθενείς αναφέρουν ότι υπάρχει μια μικρή μόνο ενόχληση την πρώτη ημέρα και ότι αισθάνονται μετεγχειρητικά πολύ πιο άνετα από ότι περίμεναν ακολουθώντας τις κατάλληλες οδηγίες.

Τα εμφυτεύματα που χρησιμοποιούμε, τοποθετούνται με έναν πολύ ήπιο τρόπο, δίνοντας προσοχή στους μετέχοντες ιστούς. Χρησιμοποιείται τοπική αναισθησία για να εξαλείψει κάθε ενόχληση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Σας δίνετε η δυνατότητα να συζητήσετε με κάποιον άλλο ασθενή στον οποίο εχει ήδη γίνει παρόμοια θεραπεία αποκατάστασης, για να εκτιμήσετε τις δικές του εμπειρίες.

Πως θα ωφεληθώ από τα οδοντικά εμφυτεύματα;
Τα οφέλη της θεραπείας με εμφυτεύματα περιλαμβάνουν την αισθητική, την αυξημένη ικανότητα για μάσηση και την απόλαυση του φαγητού και συχνά την προστασία των εναπομεινάντων δοντιών και του οστού των γνάθων.
Τα οδοντικά εμφυτεύματα προσφέρουν πλεονεκτήματα, τα οποία ποτέ πριν δεν υπήρχαν κατά την αντικατάσταση ελλειπόντων δοντιών. Εν συντομία, τα οδοντικά εμφυτεύματα θα δείχνουν, θα δίνουν την αίσθηση και θα λειτουργούν σαν τα φυσικά σας δόντια.

Πόσο καιρό θα διαρκέσει η θεραπεία;
Ο χρόνος της θεραπείας ποικίλλει ανάλογα με την κάθε μια ξεχωριστή περίπτωση. Σήμερα είναι συχνά δυνατό να αποκτηθούν λειτουργικά και αισθητικά αποδεκτά δόντια μέσα σε λίγες ημέρες. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί περισσότερος χρόνος πριν το πέρας τη αποκατάστασης, ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Θα είμαι για κάποιο διάστημα χωρίς δόντια;
Αυτό εξαρτάται από την περίπτωση. Οι περισσότεροι ασθενείς φεύγουν από το ιατρείο με κάποιου τύπου προσωρινή προσθετική εργασία.

Πόσο θα στοιχίσει;
Το κόστος για την αντικατάσταση δοντιών με οδοντικά εμφυτεύματα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των δοντιών που λείπουν και του αριθμού των εμφυτευμάτων που απαιτούνται για την στήριξη των προσθετικών εργασιών.

Είναι σημαντικό να ξέρετε ότι δε χρειάζεται ένα εμφύτευμα για κάθε δόντι που λείπει. Κάποιες πρόσθετες διαδικασίες πιθανόν να απαιτηθούν πριν την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων για να εξασφαλίσουν τη μακροχρόνια υγεία αυτών.

Για να καθοριστεί ένα συγκεκριμένο κόστος, είναι απαραίτητο να προηγηθεί εξέταση του στόματος από το γιατρό. Μετά από μια λεπτομερή διαγνωστική εξέταση θα σας συστήσουμε την κατάλληλη για εσάς θεραπεία και ποια θα είναι η επένδυσή σας για τη διαδικασία.

Πόσο καιρό διαρκούν τα εμφυτεύματα;
Υπάρχει εμπειρία πάνω από 40 χρόνια στην αντικατάσταση ελλειπόντων δοντιών με οδοντικά εμφυτευματα. Γέφυρες που στηρίζονται σε εμφυτεύματα της Nobel Biocare παραδείγματος χάριν, έχει δειχθεί, ότι διαρκούν πάνω από 15 χρόνια στο 90% των περιπτώσεων. Έχουμε όλες τις ενδείξεις ότι θα διαρκέσουν πολύ περισσότερο. Στους περισσότερους ασθενείς αναμένεται να κρατήσουν μια ζωή. Πριν 40 χρόνια τοποθετήθηκαν εμφυτεύματα στον πρώτο ασθενή, τα οποία λειτουργούν μέχρι σήμερα.

Είναι σημαντική η φροντίδα των εμφυτευμάτων μετά το πέρας της θεραπείας;
ΝΑΙ! Η φροντίδα για τη διατήρηση των εμφυτευμάτων θα βοηθήσει στη μακροχρόνια επιτυχία της θεραπείας σας.
Είστε υπεύθυνοι για την καθημερινή αφαίρεση της πλάκας, η οποία επιτυγχάνεται μέσω του βουρτσίσματος και της χρήσης νήματος γύρω από τις αποκαταστάσεις, όπως κάνατε μέχρι τώρα με τα φυσικά σας δόντια. Μετά την τοποθέτηση της προσθετικής εργασίας, θα σας δώσουμε τις κατάλληλες οδηγίες για την σωστή φροντίδα των εμφυτευμάτων και θα καθορίσουμε ένα πρόγραμμα επανελέγχων.

Πόσο καιρό χρησιμοποιούνται τα εμφυτεύματα;

Τα εμφυτεύματα δεν είναι καινούρια στο χώρο της οδοντιατρικής. Ο καθηγητής Branemark ξεκίνησε την έρευνα στις αρχές της δεκαετίας του ’50 και τοποθέτησε το πρώτο οστεοενσωματούμενο εμφύτευμα σε ασθενή το 1965, μετά από πολλά χρόνια προκλινικών ερευνών.

Υπάρχει περίπτωση απόρριψης;
Τα οδοντικά εμφυτεύματα κατασκευάζονται από ένα υλικό, το τιτάνιο, το οποίο είναι απόλυτα βιοσυμβατό (βιοσυμβατό με τους ιστούς του σώματος) και πραγματικά ενσωματώνεται στο οστό και γίνεται τμήμα της γνάθου. Άλλωστε, το τιτάνιο χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο στην ιατρική για την αντικατάσταση μελών του σώματος.

Αυτό δε σημαίνει ότι το εμφύτευμα δεν μπορεί να αποτύχει, αλλά θα οφείλεται σε άλλους παράγοντες, όπως υπάρχουσες νόσοι του ασθενή, η μη σωστή τοποθέτηση, η ακατάλληλη δύναμη πάνω στα εμφυτεύματα, ή άλλες καταστάσεις.

Τι θα συμβεί χωρίς θεραπεία;
Όταν χάνετε τα δόντια σας, σταδιακά χάνετε και το οστό που τα στήριζε. Καθώς αυτό απορροφάται, εμφανίζονται προβλήματα στα εναπομείναντα δόντια.

Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν πόνο, κινητικότητα, αιχμηρές και επώδυνες ακρολοφίες, κινητούς ιστούς ούλων, σημεία πόνου και απώλεια της συγκράτησης για τις προσθετικές εργασίες (κινητές και ακίνητες). Η γλώσσα μεγεθύνεται για να καταλάβει το χώρο των ελλειπόντων δοντιών.
Με την απώλεια των δοντιών προκαλείται μια αισθητή μείωση στη λειτουργία της μάσησης και η διατροφή αλλάζει προς μαλακότερες τροφές. Επίσης, με την απώλεια οστού πιθανόν να εμφανιστεί μούδιασμα στο κάτω χείλος ή ακόμα και κάταγμα στη γνάθο. Καθώς το οστό απορροφάται, επεκτείνεται η απορρόφηση και γύρω από τα υγιή δόντια και τελικά προκαλείται απώλεια και αυτών.

Επιπρόσθετα, αυτή η προοδευτικότητα θα επηρεάσει τη δυνατότητα παροχής της ίδιας θεραπείας στα προχωρημένα στάδια απώλειας οστού από ότι αν η θεραπεία ξεκινούσε νωρίτερα. Είναι καλύτερα να αντικαταστήσετε ένα δόντι πριν αρχίσουν τα προβλήματα. Περιμένοντας ρισκάρετε την πιθανότητα να μην μπορείτε να λάβετε την ίδια, απλή θεραπεία που θα ήταν δυνατή νωρίτερα.

Οι άλλοι θα καταλαβαίνουν ότι έχω εμφύτευμα;
Σήμερα η θεραπεία με εμφυτεύματα σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε δόντια που δείχνουν, δίνουν την αίσθηση και λειτουργούν σαν τα φυσικά σας.
Αν και οι γύρω σας δεν αντιλαμβάνονται ότι έχετε εμφυτευματα, πολλοί ασθενείς είναι τόσο ικανοποιημένοι που το ανακοινώνουν σε όσους ξέρουν.
Τα οδοντικά εμφυτεύματα δίνουν ένα από τα καλύτερα αποκαταστατικά αποτελέσματα στην σύγχρονη οδοντιατρική.

Τι να περιμένω μετά τη θεραπεία;
Όπως γνωρίζετε, τα δόντια σας χρειάζονται συστηματική φροντίδα στο σπίτι και συχνές επισκέψεις στον οδοντίατρο.
Τα οδοντικά εμφυτεύματα είναι σαν τα φυσικά σας δόντια και απαιτούν την ίδια φροντίδα. Με σκοπό να διατηρήσετε τα εμφυτευματα καθαρά και ελευθέρα από πλάκα το βούρτσισμα και το νήμα είναι απαραίτητα! Μετά τη θεραπεία θα διαμορφώσουμε το καλύτερο πρόγραμμα φροντίδας για εσάς. Περιοδικές επισκέψεις θα προγραμματιστούν για έλεγχο σε εμφυτεύματα, δόντια και ούλα ώστε να βεβαιωθούμε ότι είναι υγιή.

Θα υπάρχει καθόλου πρήξιμο μετά την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων;
Αυτό ποικίλλει, αλλά οι περισσότεροι ασθενείς εμφανίζουν ένα μικρό οίδημα. Οποιοδήποτε τυχόν οίδημα υποχωρεί μέσα σε μια ή δυο μέρες μετά τη διαδικασία και θεωρείται φυσιολογικό.