Θα υπάρχει καθόλου πρήξιμο μετά την τοποθέτηση εμφυτευμάτων