Θεραπεία σε τέσσερα στάδια

Θεραπεία σε Τέσσερα Στάδια

Η όλη διαδικασία τοποθέτησης των εμφυτευμάτων περιλαμβάνει 4 στάδια.

Με τη χρήση μιας ακριβούς και προσεγμένης τεχνικής, προσαρμόζουμε ένα μικρό σαν βίδα εμφύτευμα (κατασκευασμένο από τιτάνιο) μέσα στο οστό της γνάθου. Απλούστερα θα μπορούσατε να πείτε ότι αυτό είναι η νέα ρίζα του δοντιού. Εάν σας λείπει μόνο ένα δόντι, τότε ένα εμφύτευμα είναι αρκετό. Συγκριτικά, πέντε ή περισσότερα εμφυτεύματα χρησιμοποιούνται σε μια ολικά νωδή γνάθο, αλλά αυτό ποικίλλει σε κάθε περίπτωση. Η διαδικασία διαρκεί 20 λεπτά έως 2 ώρες και γίνεται κάτω από κοινή τοπική αναισθησία. Εάν είστε σαν τους περισσότερους ασθενείς δεν θα έχετε καμία έντονη ενόχληση κατά τη διάρκεια ή μετά την επέμβαση.

Για να επιτρέψετε στη γνάθο να δεχθεί το εμφύτευμα, θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι να μην χρησιμοποιήσετε την υπάρχουσα προσθετική αποκατάσταση για 1-2 εβδομάδες μετά την τοποθέτηση. Εάν έχετε κάποια από τα δικά σας δόντια, ίσως να μπορείτε να έχετε μια προσωρινή γέφυρα στη διάρκεια αυτής της περιόδου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παλιά σας γέφυρα ή οδοντοστοιχία όπως πριν την επέμβαση. Στις περισσότερες περιπτώσεις 3 έως 6 μήνες απαιτούνται για την οστεοενσωμάτωση Ανάλογα με το αν πρόκειται για την άνω ή την κάτω γνάθο.

Όταν ένα εμφύτευμα οστεοενσωματωθεί, τότε γίνεται «μέρος» της γνάθου. Η σύνδεση μεταξύ τιτάνιου και οστού μπορεί να είναι ισχυρότερη αυτής του οστού με τη ρίζα του δοντιού. Σ’ αυτή τη φάση ξεκινά το δεύτερο στάδιο, κατά το οποίο συνδέονται οι βίδες επούλωσης, γνωστές ως healing abutments, στα εμφυτεύματα. Αυτά τα abutments προωθούν τη σωστή επούλωση των ούλων πάνω από τα εμφυτεύματα και τη κατάλληλη εφαρμογή αυτών γύρω από τη μετέπειτα προσθετική εργασία. Η κατασκευή του νέου δοντιού ξεκινά συνήθως λίγο μετά την τοποθέτηση των healing abutments.

Αποτυπώματα του στόματος παίρνονται για να ξεκινήσει η κατασκευή των νέων δοντιών πάνω στα εμφυτεύματα. Αυτό ακολουθείται από μια σειρά διαδοχικών επισκέψεων κατά τη διάρκεια των οποίων μαζί θα αποφασίσουμε για την αισθητική εμφάνιση των δοντιών ή της γέφυρας. Όταν ανταποκριθούμε στις υποκειμενικές σας απαιτήσεις και είσαστε ικανοποιημένοι από την προσθετική εργασία, τα νέα δόντια τοποθετούνται. Αυτά τα σταθερά στηριζόμενα στη «ρίζα» δόντια θα σας δώσουν την αίσθηση ενός δικού σας τμήματος. Και όπως τα φυσικά σας δόντια, έτσι και τα εμφυτεύματα πρέπει να τα καθαρίζετε και να τα ελέγχετε τακτικά.