Οδοντική εξέταση

Οδοντική Εξέταση

Σημαντικό κομμάτι της όλης διαδικασίας είναι η σωστή εξέταση και ο έλεγχος του ασθενή – ακτινογραφικός, ιατρικό και οδοντιατρικό ιστορικό – για να προσδιορισθεί η καταλληλότητα του ασθενή για την τοποθέτηση εμφυτεύματος και η θέση τοποθέτησής του.Η εξέταση βοηθά στο να καθοριστεί εάν είστε επιδεκτικός θεραπείας με οδοντικά εμφυτεύματα.

Θα συγκεντρώσουμε πληροφορίες για το οδοντιατρικό και το ιατρικό ιστορικό σας, θα εξετάσουμε το στόμα σας και θα βγάλουμε ακτινογραφίες.
Σύμφωνα με το σχέδιο θεραπείας που θα επιλεγεί, θα καθορίσουμε το είδος των εμφυτευμάτων που θα χρησιμοποιηθούν και τη θέση που θα τοποθετηθούν στη γνάθο.

Μετά θα συζητήσουμε το αποτέλεσμα της εξέτασης και θα σας δώσουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες χρειάζεστε, οι οποίες θα σας βοηθήσουν στην τελική σας επιλογή.

Βεβαιωθείτε ότι ρωτήσατε οτιδήποτε θέλετε σχετικά με την όλη διαδικασία των εμφυτευμάτων.